การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
6th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณอธิกร จรัมพรสกุล
แผนก: ฝ่ายขาย
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: พฤศจิกายน 2556
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(85)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: บริษัท โปโลดีดี จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท: 10160
ประเทศ/เขต: ไทย, กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการค้าและตลาด
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องแต่งกาย
ประเภทธุรกิจ: Manufacturer
ข้อมูลโรงงาน
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.